20 oktober, Syjunta

Det här var en nyhet underfjolåret som togs emot så positivt att vi utvecklar den till denna vinter och kör en träff i månaden.
Välkommen till konferensrummet i receptionen kl. 14-16 för lite trevligt samkväm.