30 mars, Syjunta

Vi fortsätter med syjuntan och träffas i konferensrummet i receptionen mellan kl. 14-16.