Arbetsdag 19 juni

Program anslås på anslagstavlan