Kommittén

Börje Hollsten
Kommittéordförande
Mob. 070-642 32 77
E-post
Elisabeth Nallgård
Kassör
Mob. 073-073 71 70
Anders Kock
Campingvärdsansvarig
Mob. 070-326 59 96
E-post
Christer Persson
Aktivitetsansvarig
Mob. 070-332 63 88


Hans Rudman
Mekaniker
Mob. 070-323 85 27
E-post
Sten Unger
Driftansvarig
Mob. 070-210 75 60
E-post
Berit Lindgren
Säsongsbokningar
Mob. 073-582 22 31