Kommittén

Börje Hollsten
Kommittéordförande
Mob. 070-642 32 77
E-post
Peter Häggkvist
Säsongsbokningar
073-58 222 31
Christer Persson
Aktivitetsansvarig
Mob. 070-332 63 88
Hans Rudman
Mob. 070-323 85 27
E-post
Christer Siggman
070-683 69 50
E-post
Berit Lindgren
Kassör
Mob. 070-273 70 45
E-post
Maths Bolmstam
Mob. 070-346 92 76
E-post