Trivselanvisning

 • För campingplatsen svarar en av sektionsstyrelsen utsedd kommitté.
 • Gäst har skyldighet att informera sig om och följa givna direktiv. Lokala förhållningsorder finns uppsatta på anslagstavlor.
 • Husvagnen/husbilen eller motsvarande skall vara inregistrerad, skattad och i förekommande fall kontrollbesiktigad. Särskild husvagnsförsäkring rekommenderas.
 • Vid ankomst till campingplatsen skall anmälan ske i första hand till receptionen, alternativt till campingvärd, och fastställd avgift erläggas.
 • Gäst på campingen skall visa hänsyn och ej uppträda anstötligt eller störande. Tystnad skall iakttagas mellan kl 24.00-07.00.
 • Bollspel och lekar får endast förekomma på därför avsedda platser.
 • Husdjur skall vara kopplade och stå under ständig uppsikt. Rastning får ej ske inom campingområdet.
 • Tvagning, disk och klädtvätt får endast ske på platser som anvisats för detta ändamål.
 • Avfall, latrin och diskvatten skall hanteras enligt hälsovårdsnämndens anvisningar. Nedskräpning på campingplats är förbjuden. Gäst skall själv göra rent vid sin plats vid avfärd.
 • Försiktighet skall iakttagas med eld.
 • Eluppvärmning i förtält ej tillåten.
 • Privat försäljningsaktivitet, reklam, utställning, visning och därmed sammanhängande åtgärder är förbjudna inom campingområdet. Undantag kan meddelas av camping kommittén.
 • Campingvärden är kommitténs talesman gentemot boende och besökande vid campingplatsen.
 • Eventuella missförhållanden skall anmälas till receptionen, campingvärden eller kommittén.
 • Elektriska apparater (230v) som har spolskydd (droppenmärkt) får användas i förtält enligt Elsäkerhetsverket. (Kylskåp, microugn o dyl är endast i undantagsfall godkända för utomhusbruk). Kylskåp får användas i förtält om godkänd jordfelsbrytare finns till eluttag samt att vagnen ska vara bebodd när apparaten är i drift.

 

Om det är något du inte är nöjd med, tala om det för oss.

Om du tycker din vistelse varit bra, tala om det för andra.

Välkommen till Sollerö Camping.
En camping vi är stolta över och gärna delar med oss av.